Přidání obrázku do galerie

Pomocí přetažení můžete umístit obrázky z dokumentu jako je např. HTML stránka do galerie.

  1. Zobrazte téma galerie, do kterého chcete přidat obrázek.

  2. Umístěte ukazatel myši nad obrázek, bez klepnutí.

  3. Pokud se ukazatel myši změní na symbol ruky, obrázek představuje hypertextový odkaz. V tom případě podržte klávesu a klepněte na obrázek - tím jej vyberete bez spuštění odkazu.

    Jestliže se ukazatel myši na symbol ruky nezmění, můžete obrázek vybrat jednoduše klepnutím myší.

  4. Jakmile obrázek vyberete, uvolněte tlačítko myši. Znovu klepněte na obrázek a podržte tlačítko myši déle než dvě sekundy. Obrázek se zkopíruje do interní paměti.

  5. Přetáhněte obrázek do galerie, aniž byste tlačítko myši uvolnili.

Vkládání objektů z galerie

Přetahování v dokumentu LibreOffice

Kopírování obrázků mezi dokumenty

Kopírování oblasti sešitu do textového dokumentu

Kopírování obrázků z galerie