Otevírání dokumentů

Otevření existujícího dokumentu

  1. Udělejte jedno z následujícího:

    Choose File – Open

Choose File – Open remote file

Do a long click in the Open icon on the standard toolbar and select Open Remote File in the bottom of the list.

  1. Vyberte soubor, který chcete otevřít, a klepněte na Otevřít.

Omezení zobrazených souborů

Chcete-li omezit výpis souborů v dialogovém okně Otevřít na určitý typ, vyberte odpovídající Typ souboru ze seznamu. Chcete-li zobrazit všechny soubory, vyberte Všechny soubory.

Pozice kurzoru

Obecně platí, že se všechny dokumenty otevírají s kurzorem na začátku dokumentu.

Výjimka nastává v případě, že autor textového dokumentu ve Writeru tento dokument uloží a znovu otevře: Kurzor bude na stejném místě, kde byl při uložení dokumentu. To funguje pouze tehdy, je-li zadáno jméno autora v - LibreOffice - Uživatelské údaje.

  1. Stisknutím Shift+F5 přesunete kurzor na naposledy uloženou pozici.

Otevření prázdného dokumentu

Klepněte na ikonu Nový na liště Standardní nebo zvolte Soubor - Nový. Tím otevřete nový dokument určeného typu.

Pokud klepnete na šipku vedle ikony Nový, otevře se podnabídka, ve které můžete vybrat jiný typ dokumentu.

Systémové souborové dialogy nebo dialogy LibreOffice

Ve většině operačních systémů si můžete vybrat mezi systémovými souborovými dialogy a dialogy LibreOffice.

Dialogy LibreOffice podporují stahování a ukládání souborů pomocí zabezpečeného spojení HTTPS.

Otevření souborů z webového serveru

V dialogovém okně Otevřít můžete do pole Název souboru zadat URL, které musí začínat file:/// nebo ftp:// nebo http://.

Pokud používáte dialogy LibreOffice, můžete použít prefix https:// pro zabezpečené připojení či ukládat soubory na webový server.