Použití elektronických podpisů

Získání certifikátu

Certifikát můžete získat od certifikační autority. Ať už zvolíte státní instituci nebo soukromou společnost, obvykle je tato služba zpoplatněna, například při ověřování vaší totožnosti. Několik jiných autorit vydávají certifikáty zdarma, jako například open source projekt CAcert, který je založen na známém a spolehlivém modelu Web of Trust a který si získává stále větší popularitu.

Správa certifikátů

Podepsání dokumentů

  1. Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

  2. Zobrazí se dialog s žádostí o uložení dokumentu. Klepnutím na Ano soubor uložíte.

  3. Po uložení se zobrazí dialog Elektronické podpisy. Klepnutím na Přidat přidáte k dokumentu veřejný klíč.

  4. In the Select Certificate dialog, select your certificate and click OK.

  5. You see again the Digital Signatures dialog, where you can add more certificates if you want. Click OK to add the public key to the saved file.

A signed document shows an icon Icon in the status bar. You can double-click the icon in the status bar to view the certificate.

The result of the signature validation is displayed in the status bar and within the Digital Signature dialog. Several documents and macro signatures can exist inside an ODF document. If there is a problem with one signature, then the validation result of that one signature is assumed for all signatures. That is, if there are ten valid signatures and one invalid signature, then the status bar and the status field in the dialog will flag the signature as invalid.

Podepsání makra v dokumentu

Normálně jsou makra součástí dokumentu. Pokud dokument podepíšete, automaticky jsou podepsána také makra v dokumentu. Pokud chcete podepsat pouze makra, ale ne dokumentu, postupujte podle tohoto návodu:

  1. Zvolte Nástroje - Makra - Elektronický podpis.

  2. Přidejte podpis, jak je popsáno výše pro dokumenty.

When you open the Basic IDE that contains signed macros, you see an iconIcon in the status bar. You can double-click the icon in the status bar to view the certificate.