Hledání pomocí formulářového filtru

  1. Otevřete formulářový dokument, který obsahuje databázová pole.

    As an example, open an empty text document and press + Shift + F4 keys. Open the bibliography database table biblio in the data source view. While pressing Shift+, drag a few column headers into the document so that the form fields are created.

  2. On the Form Controls toolbar, click the Design Mode On/Off iconIcon to turn off the design mode.

  3. On the Form Navigation toolbar, click the Form-Based Filters iconIcon. The current document is displayed with its form controls as an empty edit mask. The Form Filter toolbar appears.

  4. Zadejte podmínky filtru do jednoho či více polí. Pokud zadáte podmínky do několika polí, musí platit všechny zadané podmínky (booleovské AND).

Více informací o zástupných znacích a operátorech naleznete v části Návrh dotazu.

Pokud klepnete na ikonu Použít filtr na nástrojové liště Filtrování formuláře, použije se filtr. Zobrazí se nástrojová lišta Navigace ve formuláři a můžete procházet mezi nalezenými záznamy.

Pokud klepnete na tlačítko Zavřít na nástrojové liště Filtrování formuláře, zobrazí se formulář bez filtru.

Click the Apply Filter iconIcon on the Form Navigation toolbar to change to the filtered view.

The filter that has been set can be removed by clicking Reset Filter/Sort iconIcon.

Použití Navigátoru filtru

Vyhledávání v tabulkách a formulářových dokumentech