Vložení zalomení řádku v buňkách

Vložení zalomení řádku v buňkách LibreOffice Calc

  1. Chcete-li vložit zalomení v buňce sešitu, stiskněte +Enter.

    Toto bude fungovat pouze tehdy, je-li textový kurzor v buňce, ne ve vstupním řádku. Nejprve poklepejte na buňku, poté klepněte na pozici, kam chcete vložit zalomení.

Ikona poznámky

Pomocí dialogového okna Najít a nahradit můžete hledat znak konce řádku, když vyhledáte \n jako regulární výraz. Pro vložení znaku konce řádku do textového vzorce můžete použít funkci CHAR(10).


Formátování buněk aplikace LibreOffice Calc pro automatické zalomení

  1. Označte buňky, pro které chcete určit automatické zalomení.

  2. Zvolte Formát - Buňky - Zarovnání.

  3. Zvolte Automaticky zalomit text.

Vložení zalomení řádku v textových tabulkách aplikace LibreOffice Writer

  1. Chcete-li vložit zalomení v buňce textové tabulky, stiskněte Enter.

Když napíšete text mimo rozsah buňky, řádek se automaticky zalomí.