Nastavení ohraničení odstavců

Použití přednastaveného stylu ohraničení

 1. Umístěte kurzor do odstavce, pro který chcete nastavit ohraničení.

 2. Zvolte Formát - Odstavec - Ohraničení.

 3. V části Výchozí vyberte některý z výchozích stylů ohraničení.

 4. V oblasti Čára vyberte styl, šířku a barvu čáry pro vybraný styl ohraničení. Toto nastavení se použije pro všechny hrany, které jsou součástí vybraného stylu ohraničení.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Klepnutím na OK potvrdíte změny.

Použití vlastního stylu ohraničení

 1. Zvolte Formát - Odstavec - Ohraničení.

 2. V oblasti Definované uživatelem vyberte okraje, které se mají zobrazit. Klepnutím na hranu v náhledu přepnete výběr okraje. Pokud podržíte klávesu Shift, je možné označit více hran.

 3. V oblasti Čára vyberte styl, šířku a barvu čáry pro vybraný styl ohraničení. Toto nastavení se použije pro všechny hrany, které jsou součástí vybraného stylu ohraničení.

 4. Poslední dva kroky zopakujte pro všechny hrany.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Klepnutím na OK potvrdíte změny.