PĂ­smomalba

Nástrojová lišta Písmomalba se otevře, vyberete-li odpovídající objekt.

Galerie pĂ­smomalby

Otevře galerii písmomalby, kde je možné si zvolit další náhled. Klepnutím na OK použijete novou sadu vlastností na svou písmomalbu.

Tvar pĂ­smomalby

Otevře nástrojovou lištu Tvar písmomalby. Klepněte na tvar pro použití tvaru na všechny objekty písmomalby.

Stejná výška písmen písmomalby

Přepne výšku písmen vybraného objektu písmomalby z normální na stejnou výšku pro všechny objekty.

Zarovnání písmomalby

Otevře okno pro zarovnání písmomalby.

Klepnutím použijete na vybrané objekty písmomalby zarovnání.

Rozestup znakĹŻ pĂ­smomalby

Otevře okno pro rozestup znaků písmomalby.

Klepnutím použijete na vybrané objekty písmomalby rozestup znaků.

VlastnĂ­

Otevře okno pro zadávání hodnot rozestupu znaků písmomalby.

Hodnota

Zadejte rozestup znakĹŻ pĂ­smomalby.

Kerning párů znaků

Zapne nebo vypne kerning párů znaků.