Nástrojové lišty

V okně databázového souboru jsou zobrazeny následující nástrojové lišty.

Tabulka

Otevřít databázový objekt

Otevře vybranou tabulku, abyste mohl zadávat, upravovat nebo mazat záznamy.

Upravit

Otevře vybranou tabulku, abyste mohl měnit strukturu.

Odstranit

Odstraní vybranou tabulku.

Přejmenovat

Přejmenuje vybranou tabulku.

Dotaz

Otevřít databázový objekt

Otevře vybraný dotaz, abyste mohl zadávat, upravovat nebo mazat záznamy.

Upravit

Otevře vybraný dotaz, abyste mohl měnit strukturu.

Odstranit

Odstraní vybraný dotaz.

Přejmenovat

Přejmenuje vybraný dotaz.

Formulář

Otevřít databázový objekt

Otevře vybraný formulář, abyste mohl zadávat, upravovat nebo mazat záznamy.

Upravit

Otevře vybraný formulář, abyste mohl měnit rozvržení.

Odstranit

Odstraní vybraný formulář.

Přejmenovat

Přejmenuje vybraný formulář.

Sestava

Otevřít databázový objekt

Otevře vybranou sestavu, abyste mohl zadávat, upravovat nebo mazat záznamy.

Upravit

Otevře vybranou sestavu, abyste mohl měnit rozvržení.

Odstranit

Odstraní vybranou sestavu.

Přejmenovat

Přejmenuje vybranou sestavu.