Průvodce tabulkou - Nastavit primární klíč

Určuje pole v tabulce, které se použije jako primární klíč.

Vytvořit primární klíč

Zvolte pro vytvoření primárního klíče. Přidá primární klíč do každé databázového tabulky, aby bylo možné jednoznačně identifikovat každý záznam. Pro některé databázové systémy v LibreOffice je primární klíč pro úpravu tabulek nutný.

Přidat primární klíč automaticky

Automaticky přidá primární klíč jako další pole.

Použít existující pole jako primární klíč

Použije existující pole s jedinečnými hodnotami jako primární klíč.

Název pole

Vyberte název pole.

Výchozí hodnota

Automaticky vloží hodnotu a zvýší hodnotu pole o jedna pro každý nový záznam. Aby bylo možné použít tuto vlastnost, databáze musí podporovat automatické zvyšování.

Definovat primární klíč pomocí více polí

Vytvoří primární klíč spojením několika existujících polí.

Dostupná pole

Pro přidání pole do seznamu polí primární klíče vyberte pole a klepněte na >.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

Pole primárního klíče

Pro odebrání pole ze seznamu polí primárních klíčů pole vyberte a klikněte na <. Primární klíč se vytvoří spojením polí v tomto seznamu, v pořadí od shora dolů.

Průvodce tabulkou - Vytvořit tabulku