Průvodce tabulkou - Nastavit typy a formátování

Určuje informace o vybraných polích.

Vybraná pole

Zvolte pole pro upravu informací o něm.

^

Pro přesunutí vybraného pole výše klepněte zde.

v

Pro přesunutí vybraného pole níže klepněte zde.

-

Odstraní vybrané pole ze seznamu.

+

Přidá do seznamu nové datové pole.

Informace o poli

Název pole

Zobrazuje název vybraného datového pole. Pokud chcete, je možné zadat název nový.

Typ pole

Vyberte typ pole.

Automatická hodnota

Při volbě Ano jsou hodnoty tohoto datového pole generovány databází.

Požadována položka

Je-li nastaveno na Ano, nesmí toto pole být prázdné.

Délka

Určuje počet znaků pro datové pole.

Desetinná místa

Určuje počet desetinných míst datového pole. Tato možnost je dostupná jen pro číselná datová pole.

Výchozí hodnota

Určuje výchozí hodnotu pro pole typu Ano/Ne.

Výraz pro automatický přírůstek

Zadejte SQL příkaz, který zdroji dat určí automaticky zvyšovat dané číselné datové pole. Např. následující MySQL příkaz používá AUTO_INCREMENT ke zvýšení hodnoty pole "id" při každém vytvoření datového pole:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

V tomto případě zadejte do pole Výraz pro automatický přírůstek hodnotu AUTO_INCREMENT.

Průvodce tabulkou - Nastavit primární klíč