Nástroje

Nabídka Nástroje v databázovém okně.

Relace

Otevře okno Návrh relace a ověří, zda databáze podporuje relace.

Správa uživatelů

Otevře dialog Správa uživatelů, pokud databáze tuto možnost podporuje.

Použité tabulky

Otevře dialog Filtr tabulek, kde je možné určit, které tabulky z databáze mají být zobrazeny nebo skryty.

V seznamu Filtr vyberte tabulky, které chcete filtrovat.

Pokud označíte tabulku na nejvyšší úrovni, označí se všechny tabulky v hierarchii pod ní.

Pokud označíte tabulku, která se nachází níže v hierarchii, tabulky nad ní se neoznačí.

SQL

Otevře SQL dialog, ve kterém je možné zadat SQL příkazy.