Upravit

Nabídka Upravit v databázovém okně.

Kopírovat

Zkopíruje vybraný objekt do schránky.

Vložit

Vloží objekt ze schránky. Formuláře a sestavy včetně podformulářů je možné vkládat z jedné databáze do druhé.

Vložit jinak

Vloží objekt ze schránky. Formuláře a sestavy včetně podformulářů je možné vkládat z jedné databáze do druhé.

Upravit

Otevře okno, ve kterém je možné upravit vybranou tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu.

Odstranit

Odstraní vybranou tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu.

Přejmenovat

Přejmenuje vybraný objekt. V závislosti na databázi mohou být některé názvy, znaky a délky názvu neplatné.

Otevřít

Otevře vybraný objekt v naposledy uloženém stavu.

Vytvořit jako pohled

Převede vybraný dotaz na pohled. Původní dotaz zůstane v databázovém souboru a na databázovém serveru se vytvoří nový pohled. Pro přidání pohledu do databáze je nutné mít právo zápisu.

Ikona poznámky

Většina databází používá dotazy k filtrování a řazení tabulek. Pohledy nabízejí stejné funkce jako dotazy, ale na straně serveru. Pokud databázový server podporuje pohledy, je možné je použít k filtrování záznamů na serveru a zrychlení zobrazení.


Průvodce formulářem

Spustí Průvodce formulářem pro vybranou tabulku, dotaz nebo pohled.

Průvodce sestavou

Spustí Průvodce sestavou pro vybranou tabulku, dotaz nebo pohled.

Vybrat vše

Vybere všechny položky, včetně podsložek, v dolní části databázového okna.

Databáze

Otevře podnabídku.

Vlastnosti

Otevře dialog Vlastnosti databáze.

Typ spojení

Otevře Průvodce typem připojení.

Pokročilé vlastnosti

Otevře dialog Pokročilé vlastnosti