Nabídky

V databázovém okně vidíte nové příkazy nabídky pro práci se současným databázovým souborem.

Soubor

Upravit

Zobrazit

Vložit

Nástroje