Set up user authentication

Some databases require a user name and password.

Uživatelské jméno

Zadejte uživatelské jméno pro přístup k databázi.

Požadované heslo

Požádá uživatele při přístupu k databázi o heslo.

Test Connection

Check if the configured connection can be used to access the database.

Uložit a pokračovat

Průvodce databází