Připojení JDBC

Nastavení pro přístup k databázi JDBC.

Příklady JDBC

Pro připojení k databázi JDBC z LibreOffice je možné použít třídu ovladače JDBC. Třídu ovladače poskytuje výrobce databáze. Dva příklady ovladačů databází JDBC jsou ovladače pro databází Oracle a MySQL.

Ikona poznámky

Třídy ovladače musí být do LibreOffice přidány v - LibreOffice - Pokročilé.


Databáze Oracle

Pro přístup k databázi Oracle ze systémů Solaris nebo Linuxu je možné použít ovladač JDBC. Pro přístup ze systému Microsoft Windows potřebujete ovladač ODBC.

Do pole URL zdroje dat zadejte umístění databázového serveru Oracle. Syntaxe URL závisí na typu databáze. Více informací zjistíte v dokumentaci JDBC ovladače.

Pro databázi Oracle je syntaxe URL následující:

oracle:thin:@počítač:port:název_databáze

Databáze MySQL

Ovladač databáze MySQL je k dispozici na webových stránkách MySQL.

Syntaxe pro databázi MySQL je:

mysql://počítač:port/název_databáze

URL zdroje dat

Enter the URL for the database. For example, for the MySQL JDBC driver, enter "jdbc:mysql://<Servername>/<name of the database>". For more information on the JDBC driver, consult the documentation that came with the driver.

Třída JDBC ovladače

Enter the name of the JDBC driver.

Ikona upozornění

Před použitím JDBC ovladače je nutné zadat cestu k jeho třídě. Zvolte - LibreOffice - Pokročilé a klepněte na tlačítko Cesta ke třídám. Po přidání cesty LibreOffice restartujte.


Otestovat třídu

Otestuje připojení se současným nastavením.

Autentizace

Průvodce databází