Návrh tabulky

V okně Návrh tabulky je možné určit novou tabulku nebo upravit strukturu existující tabulky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V okně databázového souboru klikněte na ikonu Tabulky. Zvolte Vložit - Návrh tabulky nebo Úpravy - Upravit


Přehled databáze

Návrh tabulky

Okno má vlastní nabídku. Také obsahuje následující nový příkaz: Návrh indexu

Oblast definice tabulky

V této oblasti určujete strukturu tabulky.

Název pole

Určuje název datového pole. Při zadávání názvu platí omezení databáze, např. délka názvu, zvláštní znaky a mezery.

Typ pole

Určuje typ pole.

Popis

Zadejte volitelný popis.

Záhlaví řádků obsahuje následující příkazy místní nabídky:

Vyjmout

Vyjme označený řádek do schránky.

Kopírovat

Zkopíruje označený řádek do schránky.

Vložit

Vloží obsah schránky.

Odstranit

Smaže vybraný řádek.

Vložit řádky

Vloží prázdný řádek nad aktuální řádek, pokud tabulka ještě nebyla uložena. Pokud byla uložena, vloží prázdný řádek na konec tabulky.

Primární klíč

Je-li zaškrtnuto toto pole, je datové pole primární klíč. Klepnutím na tento příkaz měníte stav pole. Příkaz je k dispozici jen tehdy, pokud zdroj dat podporuje primární klíče.

Vlastnosti pole

Určení vlastností aktuálně vybraného pole.

Délka

Určuje délku datového pole.

Desetinná místa

Určuje počet desetinných míst číselného pole.

Výchozí hodnota

Určuje výchozí hodnotu pro nové datové záznamy.

Příklad formátu

Zobrazuje kód formátu, který je možné vybrat tlačítkem ... .

...

Toto tlačítko otevře dialog Formát pole.

Oblast nápovědy

Zobrazuje texty nápovědy.