Návrh formuláře

Jakýkoliv dokument LibreOffice lze rozšířit o formulář. Stačí přidat jeden či více ovládacích prvků.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře. Tato lišta obsahuje funkce potřebné k úpravě formuláře. Další funkce naleznete na lištách Návrh formuláře a Další ovládací prvky.

V návrhu formuláře je možné vkládat ovládací prvky, přiřazovat vlastnosti, určovat vlastnosti formuláře a nastavovat podformuláře.

Ikona Navigátor formulářem Ikona na liště Návrh formuláře otevře Navigátor formulářem.

Ikona Otevřít v režimu návrhu Ikona vám umožní uložit formulář tak, že se vždy otevře v režimu návrhu.

Pokud při přiřazení vlastností k objektu formuláře vznikne chyba (např. přiřazení neexistující databázové tabulky objektu), zobrazí se odpovídající chybová zpráva. Tato chybová zpráva může obsahovat tlačítko Více. Po klepnutí na tlačítko Více se zobrazí dialog s podrobnějšími informacemi o daném problému.