Zdroj adres

Tento průvodce zaregistruje existující adresář jako zdroj dat LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Nabídka Soubor - Průvodci - Zdroj adres


Zdroje adres a jiných dat je možné v LibreOffice registrovat kdykoliv:

Registrace adresáře

Zvolte typ externího adresáře

Ne všechny typy jsou dostupné na všech systémech

Firefox

Pokud používáte adresář v aplikacích Firefox nebo Iceweasel, zvolte tuto možnost.

Thunderbird

Pokud používáte adresář v aplikacích Thunderbird nebo Icedove, zvolte tuto možnost.

Adresář KDE

Pokud používáte adresář prostředí KDE, zvolte tuto možnost.

macOS Address book

Select this option if you already use an address book in macOS Address book.

Evolution

Pokud používáte adresář v aplikaci Evolution, zvolte tuto možnost.

Evolution LDAP

Pokud používáte adresář v Evolution LDAP, zvolte tuto možnost.

Groupwise

Pokud používáte adresář Groupwise, zvolte tuto možnost.

Jiný externí zdroj dat

Pokud si přejete zaregistrovat jako adresář v LibreOffice jiný zdroj dat, zvolte tuto možnost.

Zrušit

Ukončí průvodce bez uskutečnění jakýchkoliv změn.

Zpět

Umožní vám zobrazit volby předcházejících kroků. Současné nastavení bude uloženo.

Další

Uloží současné nastavení a pokračuje na další stránku.

Vytvořit

Vytvoří spojení se zdrojem dat a ukončí tento dialog.