Eurokonvertor

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Lze konvertovat pouze neotevřené soubory. Je sice možné použít Eurokonvertor v otevřeném dokumentu aplikace LibreOffice Calc, ale v tomto případě bude otevřen zvláštní dialog. Tento dialog bude popsán na konci této sekce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Průvodci - Eurokonvertor


Ikona upozornění

Konvertovány jsou pouze měny států Evropské měnové unie.


Rozsah

Samostatný dokument aplikace LibreOffice Calc

Converts a single LibreOffice Calc file. To convert fields and tables in LibreOffice Writer, first mark the Also convert fields and tables in text documents check box.

Celý adresář

Converts all LibreOffice Calc and LibreOffice Writer documents and templates in the selected directory.

Měny

Specifies the currency to be converted into euros.

Zdrojový adresář / Zdrojový dokument

Indicates the directory or the name of the single document to be converted.

...

Opens a dialog to select the desired directory or document.

Včetně podsložek

Specifies whether all subfolders of the selected directory are included.

Převést i pole a tabulky v textových dokumentech

Converts currency amounts found in fields and tables of LibreOffice Writer documents.

Ikona upozornění

Hodnoty, které v textových dokumentech nejsou v polích nebo tabulkách nebudou konvertovány.


Dočasně odemkni listy bez dalších dotazů

Specifies that sheet protection will be disabled during conversion and thereafter re-enabled. If sheet protection is covered by a password, you will see a dialog for entering the password.

Cílový adresář

Specifies the folder and path in which the converted files are to be saved.

...

Opens a dialog in which you can select a directory to hold the converted files.

Zrušit

Closes the Euro Converter.

Nápověda

Activates the help for the dialog.

Konvertovat

Starts the conversion.

Během převodu bude v dialogovém okně zobrazen jeho průběh.

Zpět

Returns to the first page of the Euro Converter.

If the current document is a LibreOffice Calc document or template, you can call up the Euro Converter using the corresponding icon in the Tools bar. This icon is hidden by default. To display the Euro Converter icon, click the arrow at the end of the Tools bar, select the Visible Buttons command and activate the Euro Converter icon.

Ikonka

Eurokonvertor

Dialog Eurokonvertoru obsahuje následující funkce:

Celý dokument

Converts the entire document.

Měny

Specifies the currency to be converted into euros.

Výběr

Pokud jste nezaškrtli volbu Celý dokument, vyberte buňky, které chcete konvertovat. Vyberte volbu a v poli Šablony / Rozsahy peněžních částek vyberte požadované položky. Vybraný rozsah bude zobrazený v dokumentu. Pro uskutečnění převodu klepněte na tlačítko Převést.

Styly buněk

All cells with the selected Cell Styles are converted.

Buňky z aktuálního listu, které mají formát měny

All currency cells in the active spreadsheet will be converted.

Buňky z celého sešitu, které mají formát měny

All currency cells in the active document will be converted.

Vybraná oblast

All currency cells in the range selected before the converter was called will be converted. All cells must have the same format so that they can be recognized as a selected range.

Šablony/Rozsahy peněžních částek

Displays the ranges to be converted from the list.