Konvertor dokumentů

Kopíruje a konvertuje dokumenty do formátu OpenDocument XML, používaného aplikací LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Průvodci - Konvertor dokumentů


Průvodce převádí dokumenty Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Zdrojové soubory jsou pouze čteny, ne upravovány. Nové cílové soubory jsou zapsány s novou příponou do stejné nebo nové složky.

Konvertor dokumentů obsahuje následující strany:

Konvertor dokumentů - Stránka 1

Určuje typ dokumentů Microsoft Office, které budou převedeny.

Konvertor dokumentů - další stránky

Pro každý typ šablony a dokumentu určuje adresář, ze kterého se bude číst, a adresář, do kterého se bude zapisovat.

Konvertor dokumentů – Výsledek

Zobrazí shrnutí toho, co bude převedeno po klepnutí na Převést.

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Zpět

Umožní vám zobrazit volby předcházejících kroků. Současné nastavení bude uloženo.

Další

Uloží současné nastavení a pokračuje na další stránku.

Konvertovat

Při pohybu v dialogu se toto tlačítko nazývá Další. Na poslední stránce se tlačítko nazýva Konvertovat. Po klepnutí na toto tlačítko se provede konverze.