Průvodce prvkem tabulky - Databázové pole

Tato stránka je zobrazena pouze tehdy, je-li dokument připojen k databázi. Určuje, zda mají být výchozí hodnoty uloženy v databázi.

Určuje kam se budou ukládat výchozí hodnoty. Výchozí hodnota může reprezentovat aktuální stav seskupení v databázi.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V návrhu formuláře klepněte na ikonu Seskupení na nástrojové liště a myší vytvořte rámec - strana 4 průvodce, musí existovat databázové spojení.


Ikona poznámky

Tato stránka je zobrazena pouze je-li dokument napojen na databázi.


Přejete si uložit hodnotu do databázového pole?

Ano, chci ji uložit do tohoto pole v databázi:

Specifies that you want to save the reference values in a database. The values are written in the data field selected in the list box. The list box displays all the field names from the database table that the form is linked to.

Seznam

Ne, hodnota bude použita jen ve formuláři.

Specifies that you want to save the reference values in the form only, and not in the database.