Exportovat HTML – Strana 3

Upřesněte typ souboru pro obrázky a cílové rozlišení obrazovky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

v nabídce LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Soubor - Exportovat, vyberte typ souboru HTML, strana 3 průvodce


Uložit obrázky jako

Upřesňuje formát obrázků. Je také možné upřesnit kompresní hodnotu pro export.

PNG - formát Portable Network Graphics

Obrázky budou exportovány jako soubory PNG. Tyto jsou komprimovány beze ztráty dat a mohou obsahovat více než 256 barev.

GIF - Graphics Interchange Format

Obrázky budou exportovány jako soubory GIF. Soubory GIF jsou komprimovány bezztrátovou kompresí a mohou obsahovat až 256 odstínů barev.

JPG - komprimovaný souborový formát

Obrázky budou exportovány jako soubory JPEG. Soubory JPEG jsou komprimovány nastavitelnou ztrátovou kompresí a mohou obsahovat více než 256 odstínů barev.

Kvalita

Určuje kompresní faktor obrázků JPEG. Hodnota 100% nabízí nejlepší kvalitu, ale výsledná velikost souboru je větší. Hodnota 25% nabízí menší soubory ve znatelně horší kvalitě.

Rozlišení monitoru

Definuje rozlišení cílové obrazovky. V závislosti na vybraném rozlišení budou obrázky zobrazeny ve zmenšené velikosti. Možné je nastavit zmenšení vůči originálnímu obrázku až o 80%.

Nízké rozlišení (640 x 480 pixelů)

Nízké rozlišení vyberte pro malou velikost souboru i při velkém množství snímků.

Střední rozlišení (800 x 600 pixelů)

Vybere střední rozlišení pro středně velké prezentace.

Vysoké rozlišení (1024 x 768 pixelů)

Vybere vysoké rozlišení pro zobrazení snímků ve vysoké kvalitě.

Export

Exportovat zvuky při přechodu snímku

Určuje, zda budou exportovány zvukové soubory, které definují zvuky přechodů mezi snímky.