Průvodce sestavou

Activates the wizard for creating reports.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na Použít průvodce pro vytvoření sestavy v okně s databázovým souborem.


Použití a úprava databázových sestav

Vyberte vlastnosti sestavy.

Průvodce sestavou - Výběr polí

Specifies the table or query for which you are creating the report, and which fields you wish to include in the report.

Průvodce sestavou - Pojmenování polí

Specifies how you want to label the fields.

Průvodce sestavou - Seskupení

You can group records in a report based on the values in one or more fields. Select the fields by which the resulting report will be grouped. You can group up to four fields in a report. When you group more than one field, LibreOffice nests the groups according to their group level.

Průvodce sestavou - Možnosti řazení

Select the fields by which to sort the report. Fields can be sorted by up to four levels, each either ascending or descending. Grouped fields can only be sorted within each group.

Průvodce sestavou - Zvolit rozvržení

Choose the layout from different templates and styles, and choose landscape or portrait page orientation.

Průvodce sestavou - Vytvořit sestavu

You can create the report as a static or dynamic report. When you open a dynamic report, it will display with the current data contents. When you open a static report, it will always display the same data from the time when the static report was created.

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Zpět

Zobrazení předchozích nastavení v dialogu. Současné nastavení se zachová beze změn. Toto tlačítko je aktivní jen od kroku dva dále.

Další

Po klepnutí na tlačítko Další průvodce použije aktuální nastavení a posune se na další krok. Pokud jste v posledním kroku, toto tlačítko se změní na Vytvořit.