Průvodce formulářem - Uspořádat ovládací prvky

Na této stránce průvodce je možné zvolit rozvržení vytvářeného formuláře.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na Použít průvodce pro vytvoření formuláře v okně s databázovým souborem.


Umístění popisků

Zarovnat vlevo

The labels are left-aligned.

Zarovnat vpravo

The labels are right-aligned.

Uspořádání hlavního formuláře

Sloupce - popisky vlevo

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

Sloupce - popisky v záhlaví

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

Jako tabulka

Aligns the database fields in a tabular form.

Bloky - popisky nad

Arranges the labels above the corresponding data.

Uspořádání podformuláře

Sloupce - popisky vlevo

Zarovná pole databáze do sloupců s popisky nalevo.

Sloupce - popisky v záhlaví

Zarovná pole databáze do sloupců s popisky nad polem.

Jako tabulka

Zarovná pole databáze jako tabulku.

Bloky - popisky nad

Umístí popisky nad odpovídající data.

Průvodce formulářem - Nastavit zadávání dat