Průvodce formulářem - Výběr polí

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na Použít průvodce pro vytvoření formuláře v okně s databázovým souborem.


Tabulky nebo dotazy

Specifies the table or query that you want to create the form for.

Dostupná pole

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

Pro přesunutí vybraného pole výše klepněte zde.

v

Pro přesunutí vybraného pole níže klepněte zde.

Pole ve formuláři

Displays the fields that are in the new form.

Průvodce formulářem - Nastavení podformuláře