Průvodce formulářem

Aktivuje průvodce pro vytváření formulářů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na Použít průvodce pro vytvoření formuláře v okně s databázovým souborem.


Pomocí následujících kroků vyberte vlastnosti formuláře:

Průvodce formulářem - Výběr polí

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

Průvodce formulářem - Nastavení podformuláře

Upřesněte, zda si přejete použít podformulář a vstupte do nastavení podformuláře. Podformulář je formulář vložený do dalšího formuláře.

Průvodce formulářem - Přidat pole podformuláře

Upřesněte tabulku nebo dotaz potřebný pro vytvoření podformuláře a také která pole si přeje do podformuláře zahrnout.

Průvodce formuláři - Zobrazit spojená pole

Pokud jste na 2. stránce tohoto průvodce vybrali možnost Podformulář založený na ručním výběru polí, je možné spojená pole vybrat na této stránce.

Průvodce formulářem - Uspořádat ovládací prvky

Na této stránce průvodce je možné zvolit rozvržení vytvářeného formuláře.

Průvodce formulářem - Nastavit zadávání dat

Určuje režim zadávání dat pro nový formulář.

Průvodce formulářem - Použít styly

Určuje styl formuláře.

Průvodce formulářem - Nastavit název

Specifies the name of the form and how to proceed.

Zpět

Zobrazení předchozích nastavení v dialogu. Současné nastavení se zachová beze změn. Toto tlačítko je aktivní jen od kroku dva dále.

Další

Po klepnutí na tlačítko Další průvodce použije aktuální nastavení a posune se na další krok. Pokud jste v posledním kroku, toto tlačítko se změní na Vytvořit.

Klepnutím vytvoříte formulář bez dalších dotazů.

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.