3D nastavení

Nástrojová lišta 3D nastavení obsahuje ovládací prvky vybraného 3D objektu.

Plastičnost zap/vyp

Vypne nebo zapne použití 3D efektů pro vybraný objekt.

Naklonit dolů

Nakloní vybraný objekt dolů o pět stupňů.

Naklonit nahoru

Nakloní vybraný objekt nahoru o pět stupňů.

Naklonit doleva

Nakloní vybraný objekt doleva o pět stupňů.

Naklonit doprava

Nakloní vybraný objekt doprava o pět stupňů.

Hloubka

Otevře okno Hloubka 3D.

Vyberte hloubku 3D zobrazení.

Zadejte hloubku 3D zobrazení.

Směr

Otevře okno Směr 3D.

Zvolte směr.

Zvolte 3D zobrazení s perspektivou nebo bez perspektivy.

Osvětlení

Otevře okno Osvětlení.

Zvolte směr osvětlení.

Zvolte intenzitu osvětlení.

Povrch

Otevře okno Povrch.

Zvolte materiál povrchu nebo zobrazení v drátovém modelu.

3D barva

Otevře okno 3D barva.