Další ovládací prvky

Po klepnutí na ikonu Další ovládací prvky na nástrojové liště Ovládací prvky formuláře se otevře nástrojová lišta Další ovládací prvky.

Rolovací tlačítko

Ikonka

Vytvoří rolovací tlačítko.

Pokud přidáte rolovací tlačítko do sešitu Calcu, je možné na kartě Data vytvořit obousměrné propojení mezi rolovacím tlačítkem a buňkou. Výsledkem bude, že se při změně obsahu buňky aktualizuje obsah rolovacího tlačítka. A naopak, pokud změníte hodnotu rolovacího tlačítka, aktualizuje se obsah buňky.

Posuvník

Ikonka

Vytvoří posuvník.

Můžete určit následující vlastnosti posuvníku:

Název

Význam

Min. hodnota posunu

Určuje minimální výšku nebo minimální šířku posuvníku.

Max. hodnota posunu

Určuje maximální výšku nebo maximální šířku posuvníku.

Výchozí hodnota posunu

Určuje výchozí hodnotu posuvníku, která se použije při obnovení formuláře.

Orientace

Určuje orientaci posuvníku, tj. vodorovně nebo svisle.

Malá změna

Určuje minimální hodnotu, o kterou je možné posuvník posunout, např. klepnutím na šipku.

Velká změna

Určuje hodnotu velkého posunu posuvníku, např. když klepnete mezi posouvátko a šipku posuvníku.

Prodleva

Určuje prodlevu v milisekundách mezi spuštěním událostí posuvníku. Např. prodleva, která nastane, když klepnete na šipku a podržíte tlačítko myši.

Barva symbolu

Určuje barvu šipek posuvníku.

Viditelná velikost

Určuje velikost posouvátka posuvníku v "hodnotových jednotkách". Např. hodnota ("Max. hodnota posunu" mínus "Min. hodnota posunu") / 2 bude mít za následek posouvátko, které zabere polovinu posuvníku.

Chcete-li aby šířka posuvníku byla stejná jako jeho výška, nastavte Viditelnou velikost na nulu.


V sešitu Calcu je možné pomocí karty Data vytvořit obousměrné propojení mezi posuvníkem a buňkou.

Obrázkové tlačítko

Ikonka

Vytvoří tlačítko představené obrázkem. Kromě obrázkové reprezentace má obrázkové tlačítko stejné vlastnosti jako "normální" tlačítko.

Ovládací pole obrázku

Ikonka

Vytvoří ovládací pole obrázku. Lze je použít jen k přidávání obrázků z databáze. Ve formuláři v dokumentu poklepejte na tento ovládací prvek a zobrazí se dialog Vložit obrázek. Také má místní nabídku (ne v režimu návrhu) s příkazy pro vkládání a odstranění obrázku.

Pokud není ovládací pole obrázku chráněno proti zápisu, lze ve formuláři zobrazit obrázky z databáze nebo vkládat do databáze nové obrázky. Ovládací prvek musí odkazovat na pole databáze, které je typu obrázek (image). Zadejte tedy datové pole v okně vlastností na kartě Data.

Pole pro datum

Ikonka

Vytvoří pole pro datum. Je-li formulář spojený s databází, je možné převzít hodnoty z databáze.

Pokud poli pro datum přiřadíte vlastnost "Rozbalit", může si uživatel otevřít kalendář a vybrat datum pomocí něj. To také platí pro pole v poli Ovládací prvek tabulky.

Ikona tipu

Pole pro datum může uživatel snadno upravit pomocí kurzorových kláves nahoru a dolů. V závislosti na pozici kurzoru se při použití kurzorových kláves zvyšuje nebo snižuje den, měsíc či rok.


Specifické poznámky pro pole s datem.

Pole pro čas

Ikonka

Vytvoří pole pro čas. Je-li formulář spojený s databází, je možné převzít hodnoty z databáze.

Ikona tipu

Pole pro čas může uživatel snadno upravit pomocí kurzorových kláves nahoru a dolů. V závislosti na pozici kurzoru se při použití kurzorových kláves zvyšují nebo snižují hodiny, minuty či sekundy.


Výběr souboru

Ikonka

Vytvoří tlačítko, které umožní výběr souboru.

Číselné pole

Ikonka

Vytvoří číselné pole. Je-li formulář spojený s databází, je možné převzít hodnoty z databáze.

Měnové pole

Ikonka

Vytvoří měnové pole. Je-li formulář spojený s databází, je možné převzít hodnoty z databáze.

Pole vzorku

Ikonka

Vytvoří pole vzorku. Pole vzorku se skládá ze vstupní masky a znakové masky. Vstupní maska určuje, jaká data lze zadat. Znaková maska určuje obsah pole vzorku při načítání formuláře.

Ikona poznámky

Poznámka: pole vzorku se neexportují do HTML formátu.


Seskupení

Ikonka

Vytvoří rámec, který vizuálně seskupí několik ovládacích prvků. Seskupení vám umožňuje spojit např. tlačítka volby.

Pokud vložíte do dokumentu seskupení, spustí se Průvodce prvkem skupiny, který vám umožní snadno vytvořit skupinu voleb.

Poznámka: Pokud přetáhnete rámec seskupení kolem již existujících ovládacích prvků a poté chcete vybrat některý ovládací prvek, musíte nejprve otevřít místní nabídku seskupení a vybrat Uspořádat - Odsunout do pozadí. Poté podržte a vyberte ovládací prvek.

Ikona poznámky

Rámec seskupení se používá pouze pro vizuální vzhled. Funkční seskupení tlačítek volby lze provést nastavením názvu: všem volbám, které chcete seskupit, zadejte stejnou vlastnosti Název.


Ovládací prvek tabulky

Ikonka

Vytvoří ovládací prvek tabulky pro zobrazení tabulky z databáze. Pokud vytvoříte nový ovládací prvek tabulky, spustí Průvodce prvkem tabulky.

Speciální informace o ovládacím prvku tabulky.

Lišta navigace

Ikonka

Vytvoří lištu navigace.

Lišta navigace umožňuje pohybovat se mezi záznamy v databázi nebo databázovém formuláři. Ovládací prvky na liště navigace fungují stejně jako na výchozí liště navigace v LibreOffice.