Písmomalba

Otevře dialogové okno Písmomalba, ze kterého můžete do dokumentu vložit stylizovaný text, který nelze vytvořit pomocí formátování písma.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Ikona

Galerie písmomalby


Galerie písmomalby

The Fontwork Gallery displays previews of Fontwork objects. To insert an object into your document, select the object, and then click OK.