Barva

Na nástrojové liště Barvy můžete upravit některé vlastnosti vybraného objektu.

Chcete-li otevřít nástrojovou lištu Barva, klepněte na ikonu Barva na nástrojové liště Obrázek.

Červená

Určuje množství červené složky RGB barvy pro vybraný grafický objekt. Jsou možné hodnoty od -100% (žádná červená) do +100% (plně červené).

Ikonka

Červená

Zelená

Určuje množství zelené složky RGB barvy pro vybraný grafický objekt. Jsou možné hodnoty od -100% (žádná zelená) do +100% (plně zelené).

Ikonka

Zelená

Modrá

Určuje množství modré složky RGB barvy pro vybraný grafický objekt. Jsou možné hodnoty od -100% (žádná modrá) do +100% (plně modré).

Ikonka

Modrá

Jas

Určuje jas vybraného grafického objektu. Jsou možné hodnoty od -100% (jen černá) do +100% (jen bílá).

Ikonka

Jas

Kontrast

Určuje kontrast vybraného grafického objektu. Jsou možné hodnoty od -100% (žádný kontrast) do +100% (plný kontrast).

Ikonka

Kontrast

Gama

Určuje gama hodnotu pro zobrazení vybraného objektu, která ovlivňuje jas středních barev. Jsou možné hodnoty od 0,10 (minimální gama) do 10 (maximální gama).

Ikona

Gama