Změna dokumentu

Pokud ještě nebyly změny dokumentu uloženy na pevný disk, zobrazuje se v tomto poli "*". Platí to také pro nové a ještě neuložené dokumenty.