Režim výběru

Zde můžete přepnout mezi různými režimy výběru.

Po klepnutí na pole se objeví vyskakovací okno s dostupnými možnostmi:

Režim

Význam

Standardní výběr

This is the default selection mode for text documents. With the keyboard, selections can be performed by Shift+NavigationKey (arrows, Home, End, Page Up, Page Down). With the mouse, click in the text where the selection is to start, hold the left mouse button and move to the end of the selection. Release the mouse key to end selection.

Rozšiřitelný výběr (F8)

By using the arrow keys or the Home and End keys you can extend or crop the current selection. Clicking into the text selects the text between the current cursor position and the click position.

Doplnitelný výběr (Shift+F8)

K existujícímu výběru se přidá nový výběr. Výsledkem je vícenásobný výběr.

Výběr bloku (+Shift+F8)

Lze označit blok textu.