Přiblížení

Určuje míru přiblížení aktuální stránky.

Poklepáním na toto pole otevřete dialog Přiblížení, kde je možné míru přiblížení změnit.

Možné míry přiblížení se zobrazí po otevření místní nabídky tohoto pole.