Aktuální styl stránky

Zobrazí aktuální styl stránky. Poklepáním je možné jej upravit, klepnutí pravým tlačítkem se přepnete na jiný z přiřazených stylů.