Spustit SQL příkaz přímo

V režimu nativního SQL je možné zadat SQL příkazy, které nejsou zpracovány LibreOffice, ale jsou předány přímo zdroji dat. Pokud tyto změny nezobrazíte v režimu návrhu, není možné se na tento režim zpět přepnout.

Pro nativní SQL se SQL dotaz předává přímo připojenému databázovému systému bez předchozího zpracování v LibreOffice. Např. pokud přistupujete k databázi přes ODBC rozhraní, SQL dotaz se předá ODBC ovladači, který jej zpracuje.

Ikonka

Spustit SQL příkaz přímo

Opětovným klepnutím na ikonu se vrátíte do normálního režimu, kde se změny v Návrhu nového dotazu sjednotí se změnami v SQL.