Nastavení odsazení, okrajů a sloupců

Myší je možné nastavit odsazení a okraje pro aktuální odstavec nebo všechny označené odstavce.

Pokud rozdělíte stránku na sloupce, nebo umístíte kurzor do vícesloupcového textového rámce, je možné změnit šířku sloupců a jejich rozestup přetažením myší na pravítku.

Když je vybrán objekt, obrázek nebo kresba, uvidíte na pravítku ohraničení objektu. Tato ohraničení je možné na pravítku přetáhnout myší.

Pokud umístíte kurzor do buňky tabulky, je možné změnit odsazení obsahu buňky přetažením myší na pravítku. Také je možné přetažením na pravítku změnit okraje tabulky.

Icon

Tyto značky označují odsazení zleva u prvního řádku aktuálního odstavce (horní trojúhelník) a odsazení zleva u ostatních řádků odstavce (dolní trojúhelník).

Icon

Značky na pravítku vpravo označují odsazení aktuálního odstavce zprava.

Činnost

Postup

Nastavení odsazení zleva

Přetáhněte myší levou dolní značku doprava.

Nastavení levého odsazení prvního řádku

Přetáhněte myší levou horní značku doprava.

Nastavení odsazení zprava

Značku na pravé straně přetáhněte myší doleva.


Ikona tipu

Abyste změnili odsazení zleva u druhého a dalších řádků odstavce, podržte klávesu , klepněte na levou dolní značku a přetáhněte ji doprava.


Ikona poznámky

Při změně odsazení odstavce se nemění nastavené tabulátory. Pokud se nastavené tabulátory zobrazí za okraji odstavce, již se nezobrazují, ale stále existují.