Nový dokument

Use the New Document tab from the Hyperlink dialog to set up a hyperlink to a new document and create the new document simultaneously.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Nový dokument


Nový dokument

Určete název, cestu a typ nového dokumentu.

Upravit nyní

Specifies that the new document is created and immediately opened for editing.

Upravit později

Specifies that the document is created but it is not immediately opened.

Soubor

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink.

Vybrat cestu

Opens the Select Path dialog, where you can select a path.

Typ souboru

Specifies the file type for the new document.

Další nastavení

Rámec

Zadejte jméno rámce, ve kterém se má odkazovaný soubor otevřít, nebo vyberte předdefinovaný rámec ze seznamu. Pokud necháte toto pole prázdné, odkazovaný soubor se otevře v aktuálním okně prohlížeče.

Formulář

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Události

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Text

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Název

Zadejte název hypertextového odkazu. LibreOffice vloží do odkazu značku NAME.