Dokument

Hyperlinks to any document or targets in documents can be edited using the Document tab from the Hyperlink dialog.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Dokument


Dokument

Cesta

Zadejte URL souboru, který se má otevřít po klepnutí na hypertextový odkaz. Pokud nezadáte cílový rámec, soubor se otevře v aktuálním dokumentu nebo rámci.

Otevřít soubor

Opens the Open dialog, where you can select a file.

CĂ­l v dokumentu

CĂ­l

Specifies a target for the hyperlink into the document specified under Path.

CĂ­l v dokumentu

Opens the Target in Document dialog.

URL

Specifies the URL, which results from the entries in Path and Target.

Další nastavení

Rámec

Zadejte jméno rámce, ve kterém se má odkazovaný soubor otevřít, nebo vyberte předdefinovaný rámec ze seznamu. Pokud necháte toto pole prázdné, odkazovaný soubor se otevře v aktuálním okně prohlížeče.

Formulář

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Události

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Text

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Název

Zadejte název hypertextového odkazu. LibreOffice vloží do odkazu značku NAME.