Pošta

On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for e-mail addresses.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Pošta


Pošta

Příjemce

Assigns the specified e-mail address to the hyperlink. Clicking the new hyperlink in the document will open a new message document, addressed to the receiver specified in the Recipient field.

Zdroje dat

Hides or shows the data source browser. Drag the receiver's E-mail data field from the data source browser into the Recipient text field.

Předmět

Specifies the subject that is inserted in the subject line of the new message document.

Další nastavení

Rámec

Zadejte jméno rámce, ve kterém se má odkazovaný soubor otevřít, nebo vyberte předdefinovaný rámec ze seznamu. Pokud necháte toto pole prázdné, odkazovaný soubor se otevře v aktuálním okně prohlížeče.

Formulář

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Události

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Text

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Název

Zadejte název hypertextového odkazu. LibreOffice vloží do odkazu značku NAME.