Internet

Use the Internet page of the Hyperlink dialog to edit hyperlinks with WWW or FTP addresses.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Internet

Zvolte VloĹľit - HypertextovĂ˝ odkaz


Pole pro zadání přihlašovacího jména a hesla a možnost přihlášení jako anonymní uživatel jsou k dispozici pouze u adres FTP.

Typ hypertextového odkazu

Web

Creates an http hyperlink.

FTP

Creates an FTP hyperlink.

URL

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. If you do not specify a target frame, the file opens in the current document or frame.

Přihlašovací jméno

Specifies your login name, if you are working with FTP addresses.

Heslo

Specifies your password, if you are working with FTP addresses.

AnonymnĂ­ uĹľivatel

Allows you to log in to the FTP address as an anonymous user.

Další nastavení

Rámec

Zadejte jméno rámce, ve kterém se má odkazovaný soubor otevřít, nebo vyberte předdefinovaný rámec ze seznamu. Pokud necháte toto pole prázdné, odkazovaný soubor se otevře v aktuálním okně prohlížeče.

Formulář

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Události

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Text

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Název

Zadejte název hypertextového odkazu. LibreOffice vloží do odkazu značku NAME.