Název písma

Umožňuje vybrat název písma ze seznamu nebo zadat přímo název.

Umožňuje zadat více písem oddělených středníky. Pokud není první písmo k dispozici, použije LibreOffice následující, atd.

Jakékoliv změny písma se použijí na označený text nebo slovo, ve kterém se nachází kurzor. Pokud není označen žádný text, použije se písmo pro text napsaný poté.

The last five font names that have been selected are shown in the top part of the combo box.

Ikonka

Název písma

Ikona poznámky

In LibreOffice you see the available fonts only if a printer is installed as the default printer in your system. In order to install a printer as the default printer please refer to your operating system documentation.


Pokud v dialogovém okně Možnosti pod LibreOffice - Zobrazení zaškrtnete volbu Zobrazit náhled písem, budou názvy písem zobrazeny s využitím daného písma.