Zachytit na mřížku

Určuje, zda se mohou rámce, prvky kresby a prvky formuláře přesunovat volně, nebo pouze mezi body mřížky.

Ikonka

Zachytit na mřížku