Průvodce prvkem tabulky: Výběr polí

Určuje, která pole se mají zobrazit v ovládacím prvku tabulky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Další ovládací prvky, klepněte na ikonu Ovládací prvek tabulky a přetažením vytvořte pole. Musí existovat databázové spojení.


Dostupná pole

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

Vybraná pole

Zobrazí datová pole, která jsou označena.