Režim návrhu zap/vyp

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře nebo Návrh formuláře a klepněte na

Ikona

Režim návrhu zap/vyp


Ikona poznámky

Poznámka: je-li aktivní funkce Otevřít v režimu návrhu, otevře se dokument vždy v Režimu návrhu, bez ohledu na stav, v jakém byl uložen.


Je-li formulář spojen s databází a vypnete Režim návrhu, zobrazí se u spodního okraje okna dokumentu lišta Formulář. Spojení s databází je možné upravit v dialogu Vlastnosti formuláře.