Události

Na kartě Události je možné přiřadit makra určitým událostem, které mohou nastat ve formuláři.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře - zvolte Formulář - Události

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře nebo Návrh formuláře, klepněte na ikonu Formulář - karta Události


Nejprve napište makro obsahující všechny příkazy, které se mají při události spustit. Poté přiřaďte makro odpovídající události klepnutím na tlačítko ... vedle odpovídající události. Otevře se dialog Přiřadit makro, kde je možné ho následně vybrat.

Možné nastavit následující akce, takže při dané akci je možné zobrazit vlastní dialog:

  1. zobrazení chybové zprávy,

  1. potvrzení odstranění (u datových záznamů),

  1. nastavení parametrů dotazu,

  1. ověření zadaného vstupu před uložením datového záznamu.

Například je možné při odstranění datového záznamu a vyvolání události "Potvrdit smazání" zobrazit dialog "Opravdu chcete odstranit zákazníka xyz?".

Ikona poznámky

Události zobrazené v dialogu Události nemohou být přímo editovány. Událost je možné smazat pomocí tlačítka Delete.


Následující seznam popisuje všechny události ve formuláři, které lze spojit s makrem:

Došlo k chybě

Událost Došlo k chybě nastane, pokud dojde k chybě při přístupu ke zdroji dat. Používá se pro formuláře, seznamy a pole se seznamem.

Po změně záznamu

Událost Po změně záznamu nastane ihned po změně ukazatele záznamu.

Po záznamu

Událost Po záznamu nastane ihned po změně aktuálního záznamu.

Potvrdit smazání

Událost Potvrdit smazání nastane, když mají být odstraněna data z formuláře. Připojené makro může např. požádat o potvrzení smazání.

Před aktualizací

Událost Před aktualizací nastává před tím, než je kontrolovaný obsah změněný uživatelem zapsán do zdroje dat. Připojené makro může například této akci zamezit vrácením "FALSE".

Po aktualizaci

Událost Po aktualizaci nastane poté, co se údaje změněné uživatelem zapíší do zdroje dat.

Před obnovením

Událost Před obnovením nastane před obnovením formuláře na výchozí hodnoty. Připojené makro může např. zabránit této akci, když vrátí FALSE.

Formulář se obnoví při jedné z následujících podmínek:

  1. Uživatel stiskne tlačítko (v HTML dokumentu), které má obnovit formulář.

  2. Ve formuláři, který je připojen ke zdroji dat, je vytvořen nový, prázdný záznam. Např. pokud v posledním záznamu stisknete tlačítko Další záznam.

Po obnovení

Událost Po obnovení nastane poté, co byl formulář obnoven na výchozí hodnoty.

Před odesláním

Událost Před odesláním nastane předtím, než se odešlou data z formuláře.

Před opětovným načtením

Událost Před opětovným načtením nastane před opětovným načtením formuláře. Údaje ještě nebyly obnoveny.

Před uvolněním

Událost Před uvolněním nastane před uvolněním formuláře; tj. před jeho odpojením od zdroje dat.

Před změnou záznamu

Událost Před změnou záznamu nastane před změnou ukazatele záznamu. Připojené makro může např. přerušit tuto akci, když vrátí FALSE.

Před záznamem

Událost Před záznamem nastane před změnou aktuálního záznamu. Připojené makro může např. vyžádat potvrzení.

Při načítání

Událost Při načítání nastane ihned po načtení formuláře.

Při opětovném načtení

Událost Při opětovném načtení nastane ihned po opětovném načtení formuláře. Údaje již jsou obnoveny.

Při uvolnění

Událost Při uvolnění nastane ihned po uvolnění formuláře; tj. jeho odpojení od zdroje dat.

Vyplnit parametry

Událost Vyplnit parametry nastane, pokud má načítaný formulář parametry, které je třeba vyplnit. Např. zdrojem dat pro formulář může být následující SQL dotaz:

SELECT * FROM adresa WHERE jméno=:jméno

Při načtení tohoto formuláře musí být vyplněn parametr :jméno. Je-li to možné, parametr je automaticky vyplněn z nadřízeného formuláře. Pokud nelze parametr vyplnit, je zavolána tato událost a připojené makro parametr vyplní.