Události

Na kartě Události je možné připojit makra k událostem, které mohou nastat v ovládacích prvcích formuláře.

When the event occurs, the linked macro will be called. To assign a macro to an event, press the ... button. The Assign Action dialog opens.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře - zvolte kartu Ovládací prvek - Události

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře nebo Návrh formuláře, klepněte na ikonu Ovládací prvek - karta Události


V závislosti na ovládacím prvků jsou k dispozici různé události. Na kartě Události jsou zobrazeny pouze události dostupné pro vybraný ovládací prvek a kontext. Existují následující události:

Schválit akci

K této události dojde před spuštěním akce vyvolané kliknutím na ovládací prvek. Například kliknutí na tlačítko "Odeslat" spustí akci odeslání, ale samotný proces "odeslání" je spuštěn jen pokud dojde k události Při inicializaci. Událost Schválit akci vám umožní proces ukončit. Pokud propojená metoda vrátí hodnotu FALSE, Při inicializaci nebude provedeno.

Provést akci

K události Provést akci dojde při spuštění akce. Pokud máte ve formuláři například tlačítko "Odeslat", proces odeslání reprezentuje akci, která by měla být inicializována.

Změněno

Událost Změněno nastane, když ovládací prvek ztratí zaměření a jeho obsah se změnil.

Text změněn

Událost Text změněn nastane, když zadáte nebo upravíte text ve vstupním poli.

Změna stavu položky

The Item status changed event takes place if the status of the control field has changed.

Při zaměření

Událost Při zaměření nastane, když ovládací prvek získá zaměření.

Při ztrátě zaměření

Událost Při ztrátě zaměření nastane, když ovládací prvek ztratí zaměření.

Klávesa stisknuta

Událost Klávesa stisknuta nastane, když má ovládací prvek zaměření a uživatel stiskne klávesu. Tuto událost lze spojit s makrem pro kontrolu zadaných údajů.

Klávesa uvolněna

Událost Klávesa uvolněna nastane, když má ovládací prvek zaměření a uživatel uvolní klávesu.

Myš uvnitř

Událost Myš uvnitř nastane, když je ukazatel myši v ovládacím prvku.

Myš se pohnula spolu se stisknutou klávesou

Událost Myš se pohnula spolu se stisknutou klávesou nastane, když zároveň držíte klávesu a pohybujete myší. Např. během přetažení určuje klávesa režim (přesun nebo kopírování).

Posuv myši

Událost Posuv myši nastane, když se myš přesune nad ovládacím prvkem.

Stisknuto tlačítko myši

Událost Stisknuto tlačítko myši nastane, když stisknete tlačítko myši a ukazatel je na ovládacím prvku.

Ikona poznámky

Tato událost je použita také pro oznámení požadavků na otevření místní nabídky ovládacího prvku.


Uvolněno tlačítko myši

Událost Uvolněno tlačítko myši nastane, když je ukazatel myši na ovládacím prvku a uvolníte tlačítko myši.

Myš vně

Událost Myš vně nastane, když se myš přesune mimo ovládací prvek.

Před aktualizací

Událost Před aktualizací nastává před tím, než je kontrolovaný obsah změněný uživatelem zapsán do zdroje dat. Připojené makro může například této akci zamezit vrácením "FALSE".

Po aktualizaci

Událost Po aktualizaci nastane poté, co se údaje změněné uživatelem zapíší do zdroje dat.

Před obnovením

Událost Před obnovením nastane před obnovením formuláře na výchozí hodnoty. Připojené makro může např. zabránit této akci, když vrátí FALSE.

Formulář se obnoví při jedné z následujících podmínek:

  1. Uživatel stiskne tlačítko (v HTML dokumentu), které má obnovit formulář.

  2. Ve formuláři, který je připojen ke zdroji dat, je vytvořen nový, prázdný záznam. Např. pokud v posledním záznamu stisknete tlačítko Další záznam.

Po obnovení

Událost Po obnovení nastane poté, co byl formulář obnoven na výchozí hodnoty.