Vybrat certifikát

Vyberte certifikát, kterým chcete elektronicky podepsat aktuální dokument.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Obecné, klepněte na tlačítko Elektronický podpis a poté klepněte na tlačítko Přidat


Elektronické podpisy

Seznam

Vyberte certifikát, kterým chcete elektronicky podepsat aktuální dokument.

Zobrazit certifikát

Otevře dialog Zobrazit certifikát, kde je možné prozkoumat vybraný certifikát.

Popis

Zadejte účel podpisu.