Písmo

Embed document fonts in the current file.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Písmo


Vkládání písem

Zaškrtnutím tohoto pole vložíte do souboru s dokumentem také jeho písma a tím zlepšíte přenositelnost dokumentu mezi různými počítači. Vložená písma způsobí větší velikost souboru, ale umožní na jiném počítači lépe vykreslit rozvržení dokumentu.

Vkládání písem je vhodné, pokud v dokumentu používáte málo známá nebo vlastní písma, která nebývají na jiných počítačích k dispozici.