Elektronické podpisy

Přidá nebo odstraní elektronické podpisy dokumentů. Tento dialog je možné použít k zobrazení certifikátů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures

Zvolte Nástroje - Makra - Elektronický podpis

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Obecné a klepněte na tlačítko Elektronické podpisy

Poklepejte na pole Podpis na stavovém řádku.


Elektronické podpisy

Seznam

Seznam elektronických podpisů aktuálního dokumentu.

Ikona PodepsánoIkona indikuje platný elektronický podpis, zatímco ikona VykřičníkIkona indikuje neplatný elektronický podpis.

Viz také elektronické podpisy.

Use AdES-compliant signature when there is a choice

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

Zobrazit certifikát

Otevře dialogové okno Zobrazit certifikát.

Podepsat dokument

Otevře dialogové okno Vybrat certifikát.

Odstranit

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.