Události

Přiřadí makro události. Přiřazené makro se spustí automaticky pokaždé, když nastane zvolená událost.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - Customize - Events tab.


Uložit do

Select first where to save the event binding, in the current document or in LibreOffice.

Ikona poznámky

Makro, které je uloženo v dokumentu, lze spustit jen, je-li tento dokument otevřen.


The big list box lists the events and the assigned macros. After you selected the location in the Save In list box, select an event in the big list box. Then click Assign Macro.

Přiřadit makro

Opens the Macro Selector to assign a macro to the selected event.

Odstranit makro

Deletes the macro assignment for the selected event.